خدمات

خدمات

-ارائه راهکار های ICT .
– بررسی مطالعات کارشناسی و ارایه راه حل های جامع (TOTAL SOLUTION )برای تمامی فرآیندهای مالی و بانکی
-ارائه پشتیبانی های جامع سخت افزاری و نرم افزاری به شبکه های PC ،MAIN FRAME و …
– مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه های WAN ،LAN ، بیسیم و فیبر نوری
– ارائه راهکارهای امنیت شبکه
– مشاوره ، طراحی و اجرا سیستم ویدئو کنفرانس
– مشاوره ، طراحی و اجرا مراکز داده
– مشاوره ، طراحی و اجرا سیستم VOIP
– مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم دوربین های مدار بسته