ساختار سازمانی و تاریخچه

شرکت احسان سیستم البرز

مجموعه ای از کارشناسان و متخصصین حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب و کار و مدیریت منابع انسانی و … را گرد آورده و در فضایی کاملا حر فه ای به امور محوله می پردازد

تاریخچه شرکت احسان سیستم البرز

شرکت احسان سیستم البرزتحت شماره 425532در تاریخ 91/3/21 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری برای مدت نا محدود به ثبت رسیده است . این شرکت از بدو تاسیس با ایجاد روندی پویا به منظور بهره برداری صحیح و اصولی از ابزار فناوری اطلاعات همگام با انتظارات مشتریان و همسو با توسعه فناوری فعالیت نموده است حاصل تلاش های انجام شده طی سالهای اخیر سبب گریده تا در حال حاضر مجموعه ای توانمند و تخصصی با کادری مجرب متشکل از مدیر و کارشناسان و تکنسین های امور فناوری اطلاعات طیف گسترده ای از خدمات مشاوره و طراحی و تامین و نظارت راهبری و پشتیبانی راه حل ها و سیستم ها در حوزه های سخت افزاری و نرم افزار را به مشتریان ارائه نمایند
ایجاد گروه های تخصصی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و جذب کارشناسان مسلط به فناوری های نوین و آموزش مستمر کارکنان شرکت در زمینه سخت افزار و تعمیرات و ارتقاء توان فنی و علمی و تحقیق و پژوهش بخشی از فعالیت های است که بطور مستمر توسط شرکت احسان سیستم البرز پیگیری می گردد تا با حفظ ساختار تخصصی مناسب پاسخگوی انتظارات مشتریان در ارتباط با بهره برداری بهینه و موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات ناشی از فضای رقابتی،الزامات مدیریت بهینه در آمدها و هزینه ها حفظ و جذب مشتریان باشد